Archief door auteur

Ketensamenwerking bij medicatie voor anti-stolling

Anouk heeft het project antistollingsmedicatie ‘signaleren en ketencommunicatie voor de veiligheid van kwetsbare ouderen bij het gebruik van antistollingsmiddel’ in februari afgerond. Samen met vertegenwoordigers uit thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken, apotheken en de trombosedienst is er gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking binnen de antistollingsketen. Anouk heeft vier vragen over het project beantwoord. Waar ben je […]

Tips en Tricks

In februari hebben jullie gelezen over mijn eerste twee maanden als adviseur. Inmiddels ben ik alweer bijna een jaar aan het werk bij 22graden. Ik krijg hier de kans mij breed te ontwikkelen; zo heb ik bij verschillende zorgorganisaties al veel gezien en geleerd. In deze leuke tijd heb ik al enkele prestaties geleverd en […]

Bevindingen onderzoek werkklimaat

Het creëren van een veilig en open werkklimaat is de basis voor het leveren van kwalitatief goede zorg. 22graden heeft onderzocht hoe er binnen verpleeghuizen aandacht wordt besteed aan het werkklimaat. Hiervoor hebben wij HR-managers, HR-medewerkers en leidinggevenden van verpleeghuizen geïnterviewd. Lees hier over de bevindingen van ons onderzoek naar werkklimaat in verpleeghuizen. Heeft u ondersteuning nodig […]

Mijn eerste twee maanden als adviseur

Sinds december 2017 ben ik werkzaam bij 22graden, een bureau voor organisatieadvies, interim-management en projectmanagement in de zorg. 22graden is een relatief klein, maar groeiend bedrijf met momenteel elf adviseurs. En ik maak daar nu deel van uit! Maar wat doe je dan zoal, als adviseur? In mijn eerste twee maanden heb ik zowel aan […]