Tag archief Adviesraad

Routekaart aanbesteden.

Door I. Kok:   Deze routekaart is een voorproefje van wat 22graden voor u kan betekenen. Onderstaand een aantal algemene stappen, per type traject zal dit uiteraard verschillen. Als u een selectieprocedure volgt of gebruik maakt van een marktconsultatie zullen meerdere stappen volgen. Gedurende de gehele procedure: normen in acht houden: transparant, non-discriminatoir, gelijke behandeling […]

Adviesraden, pionier mee!

Met de komst van wijzigingen in de uitvoering van de Wmo organiseren gemeenten adviesraden. Deze adviesraden moesten de belangen vertegenwoordigen van de burgers en de gemeente voorzien van advies. Vanaf de drie decentralisaties in 2015 is een verschuiving gaande naar bredere adviesraden, adviesraden die advies geven over het gehele sociale domein.   Wetgeving Deze adviesraden […]