Waarom

Wij verbinden de praktijk aan de strategie van een organisatie

Met jaren van ervaring in de zorgsector merkten we dat er sprake is van twee werelden. De werkelijkheid van managers en beleidsmakers en de werkelijkheid van de zorgprofessional en de cliënt, waar het allemaal om zou moeten draaien.
We zien binnen organisaties vaak een missie en een visie, met daaraan gekoppeld het uitvoeringsbeleid dat als ware op de organisatie gelegd wordt. Dit met zeer wisselend succes. Beleid en kwaliteitszorg bloeit echter bij de gratie van medewerkers. Medewerkers die samen een organisatie vormen.  

Bij 22graden maken wij het verschil door te zorgen voor werkelijk resultaat, samen met de (zorg)professionals, zichtbaar in het welzijn van de cliënt.

Hoe

Met een focus op passie, trots en eigenaarschap

In ons werk richten wij ons op het juiste soort leiderschap. Leiders die de juiste mensen in staat stellen om werk te doen wat ertoe doet.
Een onmisbare voorwaarde hiervoor is dat professionals dienen te beschikken over passie, trots en eigenaarschap. Passie om de klanten, patiënten of cliënten te helpen bij hun hulp- en zorgvraag. Trots op het werk wat zij doen in de zorg om een verschil te maken voor de cliënt. En uiteindelijk Eigenaarschap voelen over zijn of haar werk met de cliënten. 

Dit doen we door professionals in hun kracht te zetten en het management ook daadwerkelijk leiderschap te tonen.

hoe?
wat
Wat

We zoeken naar de best passende oplossing

22graden beschikt over interimmanagers, adviseurs en projectleiders met een brede ervaring en gedegen achtergrond. In onze opdrachten stellen wij een plan op, waarin wij de vraag van de opdrachtgever uitwerken en duidelijke resultaatafspraken opstellen. De uitvoering van een plan is een leerproces. Een vooropgesteld plan zal meebewegen in de kennis en ervaring die we opdoen met de mensen binnen organisaties. Een organisatie is niets meer of minder dan een groep mensen met een gezamenlijke missie. Men kan enkel tot een succesvol resultaat komen als de mensen uit de organisatie weer hun passie, trots en eigenaarschap bevestigd zien worden of herontdekken. 

We hanteren geen methodes of theorieën: we zoeken naar wat het meest past bij de uitdaging waar de organisatie op dat moment voor staat.