Melanie Brakels
Melanie Brakels
Niek Verberkmoes
Niek Verberkmoes
Vanessa Schouten
Vanessa Schouten
George Breddels
George Breddels
Tanja Boeije
Tanja Boeije
Chantal Brouwer
Chantal Brouwer
Rosa Garrett
Rosa Garrett
Patrick Schmitt
Patrick Schmitt
Bo Maas
Bo Maas
Elsemieke Visse
Elsemieke Visse
Denise Jennekens
Denise Jennekens
Marije Koster
Marije Koster
Jaya Boland
Jaya Boland
Lieke Reijnders
Mariska Vergeer
Mariska Vergeer
Mirjam Jonker
Mirjam Jonker
Rian van der Stelt
Rian van der Stelt
Alicja Takuski
Alicja Takuski
Suuske Vasbinder
Suuske Vasbinder
Carol Verzeijl
Carol Verzeijl
Janneke van den Eerenbeemt
Janneke van den Eerenbeemt
Ilona Naaijkens
Ilona Naaijkens
Lievijn Strubbe
Lievijn Strubbe
Eline van Dongen
Eline van Dongen
Lisanne van Lent
Lisanne van Lent
Vera 't Hart
Vera 't Hart
Tirza van der Stok
Tirza van der Stok
Wouter Aangeenbrug
Wouter Aangeenbrug
Marieke Grootendorst
Marieke Grootendorst
Leanne Michiels
Leanne Michiels
Leonie Meiling
Leonie Meiling
Anna Raaijmakers
Anne-Wil Pouw
Anne-Wil Pouw
Chantal Haijtink
Chantal Haijtink
Mieke Haantjes
Mieke Haantjes
Afra Ben Othman
Afra Ben Othman
werken bij 22graden?
werken bij 22graden?

Melanie Brakels

“Samen voor beter resultaat”

Een strategie moet werkbaar zijn en tastbare resultaten kunnen opleveren. Daarvoor is een duidelijk kader nodig waardoor voor medewerkers duidelijk is wat van hen wordt verwacht en waarbinnen zij de benodigde besluiten kunnen nemen. Dat is waar wat mij betreft eigenaarschap ontstaat. Het is mijn passie om dit kader neer te zetten en in gesprek te gaan met elkaar om resultaat te bereiken. Ik ben trots op het positief begeleiden van een reorganisatie waarbij medewerkers het plezier terugvonden in hun werkzaamheden. Mijn werkwijze is te typeren als: analyseren, communiceren en samenwerking zoeken voor het gezamenlijke belang. 

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Zorgmanager a.i. VVT Surplus (PG, Somatiek, zorgappartementen)
 • Teamleider a.i. bij Huisartsenposten Amsterdam Centrum Oost, Covid-19 locatie
 • Locatiemanager a.i. bij DC Klinieken Lairesse
 • Manager Kliniek Neurochirurgie a.i. bij ETZ
Specifieke expertise: interim & coaching in ziekenhuis, eerste lijn, klinieken.

Niek Verberkmoes

“Planmatig werken, focus en aandacht voor mensen, dat leidt tot resultaat”

Mijn passie ligt bij het neerzetten van een nieuw project/proces/afdeling. Ik word enthousiast van opdrachten waarbij iets nieuws gebouwd moet worden of waarbij een ommekeer gemaakt moet worden. De functie van projectleider vaccineren is een opdracht waar ik uitermate trots op ben. In no-time hebben we een organisatie ingericht die een gigantische opdracht heeft uitgevoerd. De continue stroom aan veranderingen maakte dit project extra uitdagend. Met veel voldoening kijk ik terug op deze opdracht en de organisatie die er staat.

Eigenaarschap is voor mij: het werk pas klaar als de opdrachtgever tevreden is. Het tevredenstellen van een opdrachtgever betekent voor mij dat ik verwachtingen overtref. Ik stop niet bij de conventionele werkzaamheden en werktijden, ik doe dat extra stapje. Mijn werkwijze is te typeren als: Ik doe niet aan symptoombestrijding, maar pak een probleem aan bij de wortel. Dat vraagt om een goede analyse van het probleem en de oorzaak ervan. Dat is hetgeen waar ik mijn aanpak op focus. Ik ben ervan overtuigd dat enkel dan een duurzaam resultaat geleverd wordt.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Manager Backoffice a.i. WMO bij gemeente Tilburg
 • Manager Vaccineren a.i. bij GGD Gelderland-Midden
 • Teammanager Contractmanagement en Inkoop a.i. (Sociaal Domein) bij gemeente Gouda

Specifieke expertise: interim-management en projecten bij gemeenten en zorgaanbieders (Jeugd en Wmo).

Vanessa Schouten

“Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact”

Mijn passie is om mensen in zorgorganisaties vanuit het hart te verbinden om een opdracht tot een succes te brengen. Ik ben trots op mijn vermogen om snel tot de orde te komen en vanuit positiviteit in kansen te denken. Ik weet en merk wat er op de werkvloer speelt en dring snel door tot de kern om voor de opdrachtgever het gewenste resultaat te leveren. Eigenaarschap is voor mij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor het vak, maar met verstand van zaken. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Mijn werkwijze is te typeren als: empathisch, verbindend en resultaatgericht.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Primair proces coach via Waardigheid en Trots
 • Kwaliteitsadviseur bij Pro Senectute
 • Leidinggevende bij Pro Senectute
 • Projectleider opleidingen bij HWW 

Specifieke expertise: kwaliteit en verandermanagement, coaching, praktijkopleider, ouderenzorg.

George Breddels

“Alles valt en staat met passend leiderschap”

Passie Trots en Eigenaarschap begint bij de leiders van een organisatie en is een absolute voorwaarde voor een efficiënte en effectieve organisatie.Een organisatie die redeneert vanuit zijn bestaansrecht is een voorwaarde om de cliënt het resultaat te geven wat verwacht mag worden. Door organisatorische ballast tot een minimum te beperken kunnen de professionals, binnen de overeengekomen kaders, het eigenaarschap oppakken, zodat ze weer met passie en trots de klant kunnen ondersteunen in alle facetten van hun persoonlijke hulpvraag.

Mijn kracht zit hem in het verbinden van strategie aan de operatie van een organisatie. Doordringen tot de kern van een vraagstuk en dit te vertalen tot een eenduidige ondersteuning.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Bestuur en reorganisatie Jeugdzorg
 • Strategisch coach a.i. bij programma Waardigheid en Trots
 • Projectleider reorganisatie a.i. Ouderzorg
 • Crisismanager kwaliteitstraject a.i. Ouderenzorg

Specifieke expertise: aanwijzingstrajecten inspectie, reorganisatietrajecten.

 

 

Tanja Boeije

“Juiste kennis op de juiste plaats”

Ik ben een gedreven en daadkrachtige professional met brede kennis van verschillende gebieden in de Jeugdzorg. Mijn passie is gericht op het behalen van gezamenlijke resultaten in samenwerking met management, beleid, uitvoering en cliënten. Ik ben trots op mijn vermogen om prioriteiten te stellen, het in korte tijd analyseren van grote hoeveelheden informatie en het omgaan met weerstand. Daarnaast kan ik goed luisteren, oplossingen en hulp bieden en heb ik een duidelijke wijze van communiceren. Ik ben een verbinder tussen directie, beleid en werkvloer. Onder eigenaarschap versta ik verantwoordelijkheid voelen en nemen, laten zien wat ik doe en beargumenteren waarom ik dit zo doe. Daarnaast committeer ik mij aan de opdracht en houd ik mijn kwaliteit hoog door nascholing, intervisie en coaching te volgen. Mijn werkwijze is te typeren als: resultaatgericht, analytisch, oplossingsgericht, eerlijk en direct, verbindend en samenwerkend, daadkrachtig, besluitvaardig, actief, dynamisch, kennis van de inhoud en enthousiast.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Adviseur Jeugdzorg a.i. bij Gemeente Tilburg
 • Adviseur Jeugdzorg a.i. bij Gecertificeerde instelling JBB en WSG
 • Adviseur Jeugdzorg a.i. bij Gemeente Lelystad

Specifieke expertise: adviseur (jeugd), projectleider, interim-manager en coach bij gecertificeerde (jeugd)instellingen, gemeenten, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, andere overheden.

Chantal Brouwer

“Een goed begin is stoppen met het halve werk”

Mijn passie is het zorgen dat alle (backoffice) werkzaamheden binnen 22graden goed verlopen. Daarbij hoort het bewaken van het overzicht op alle werkzaamheden, het plannen en organiseren van inzet bij verschillende opdrachtgevers, maar ook teamactiviteiten. Ik ben trots op mijn vermogen om dingen snel op te kunnen pakken en eigen te maken, structuur aan te kunnen brengen en het overzicht te behouden. Onder eigenaarschap versta ik: betrokken en loyaal zijn, verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Mijn werkwijze is te typeren als: zorgvuldig, nauwkeurig en betrouwbaar.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Backoffice a.i. bij Praktijk MOOD
 • Backoffice/reorganisatie a.i. bij Lobie Care
 • Roosterplanning a.i. bij Careyn

Specifieke expertise: backoffice bij 22graden, (tijdelijke) ondersteuning bij zorgorganisaties.

Rosa garrett

“ Wie je morgen bent, creëer je vandaag, met de som van gisteren”

Het continu verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg is mijn passie. Ik vind het prettig om logisch en resultaatgericht te werken.

Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het begeleiden van diverse projecten en ondersteunen van teams, heb ik laten zien daadkrachtig en georganiseerd te werk te gaan. Ik ben trots op mijn bevlogenheid en oplossingsgerichtheid. Eigenaarschap is voor mij de sleutel tot succes bij het creëren van een cultuur waar groei of bloei gestimuleerd wordt. Wanneer we vervolgens in kleine (of grote) stappen tot een gewenst resultaat komen ervaar ik pure trots. Dit mag dan ook gevierd worden!

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Locatiemanager VVT sector
 • Teammanager facilitair
 • Beleidsontwikkeling en adviseur VVT
 • Projectmanager ambulantisering en beweegbeleid GRZ

Patrick Schmitt

“Grote veranderingen zijn het gevolg van veel kleine dingen”

Ik help vanuit mijn passie afdelingen en organisaties hun (recruitment) processen en werkzaamheden inzichtelijk te maken, te optimaliseren en uit te voeren. Dit zowel tactisch als strategisch maar ook operationeel. Het vinden, werven, binden, boeien en behouden van (nieuwe) medewerkers is namelijk zoveel meer dan alleen een leuke vacaturetekst. Vanuit mijn expertise weet ik teams aan te sturen, te begeleiden en te laten groeien; iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid laten nemen, dat is eigenaarschap. De gewone dingen ongewoon goed doen, daar ben ik trots op! Mijn werkwijze is te typeren als: doortastend, kwalitatief en resultaatgericht. Coachend en met een kritische blik op het uiteindelijke resultaat.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Recruitment advies (tactisch en strategisch), implementatie nieuwe ATS, optimalisatie van (recruitment) processen en operationeel recruitment bij de gemeente Den Haag
 • Opbouw afdeling recruitment inclusief arbeidsmarktcommunicatie en implementatie nieuwe ATS bij Respect Zorggroep
 • Recruitment workshop aan HR afdeling ministerie
 • Adviseur voor inrichting nieuw te starten Recruitmentafdeling en te implementeren recruitmentsysteem bij een ministerieel onderdeel

Specifieke expertise: recruitment (operationeel, tactisch en strategisch), arbeidsmarktcommunicatie

Bo Maas

“Je hoeft niet de hele weg te zien om de eerste stap te zetten”

Mijn passie is het werken aan ingewikkelde vraagstukken en het inzetten van mijn kennis en vaardigheden om maatwerk te leveren aan iedere organisatie. Om op die manier bij te dragen aan een betere maatschappij. Ik ben trots op mijn vermogen om orde te scheppen in de chaos, rust te creëren en oplossings- en resultaatgericht te werken. Eigenaarschap is voor mij doen wat je hebt beloofd en je verantwoordelijkheden nemen. Mijn werkwijze is te typeren als: oplossings- en resultaatgericht, procesmatig, daadkrachtig en energiek. Waarbij het maken van concrete plannen en het stellen van doelen centraal staan, zonder daarbij het vertrouwen en commitment van medewerkers te verliezen.

Specifieke expertise: projectmanagement binnen VVT en Jeugdzorg, wachtlijstbeheer binnen VVT-organisaties, kwaliteitsverbetering binnen VVT-organisaties, beleid sociaal domein, strategisch management, eHealth en duurzaamheid.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Manager gezinssupport a.i. bij Xtra
 • Relatie- en contractmanager a.i. en  het opzetten van de afdelingen relatie- en contractmanagement bij TIM Stichtse Vecht
 • Accountmanager regio’s Utrecht en Zuid-Holland Zuid a.i. bij iHUB
 • Implementatie van Entrace (wachtlijstsysteem) bij Florence en Humanitas
 • Adviseur aanbestedingen bij Ago Natura en Via Neo

Denise Jennekens

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan?”

Mijn kwaliteiten liggen als echte teamspeler op het gebied van verbinden en samenwerken. Mijn motto is daarom ook: Waarom moeilijk doen, als het samen kan?
Mijn passie is om samen met zorgprofessionals de zorg zo te organiseren dat het uitgaat van de hulpvraag van de cliënten. Ik ben trots op mijn vermogen om professionals met elkaar te verbinden, het beste in elkaar naar boven te halen en gezamenlijk te werken aan verbetering.  Eigenaarschap betekent voor mij naast het nemen van verantwoordelijkheid, het kennen en ontwikkelen van talenten & vaardigheden.

Recente opdrachten:

 • Projectleider kwaliteitsverbetering op een Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) afdeling
 • Projectleider Beweegbeleid in de VVT
 • Adviseur bij de ontwikkeling van zorgpaden
 • Ambassadeur Professionalisering van Behandelzaken

Marije koster

“Veel kleine stapjes leiden tot grote veranderingen”

Het aangaan van uitdagingen en opdoen van nieuwe ervaringen werkt bevorderend voor mijn werkplezier. Dit verklaart ook direct waarom ik als adviseur bij 22graden ben gaan werken. In deze baan zal ik een hoop verschillende organisaties mogen ondersteunen in allerlei verschillende rollen. 

In mijn carrière is de ouderenzorg/verpleeghuissector altijd de rode draad geweest. Ik heb acht jaar als verpleegkundige en daarna als adviseur kwaliteit in de langdurige zorg gewerkt. Hierbij ontwikkelde ik al snel een passie voor kwaliteit, veiligheid en projecten om de zorg effectiever en meer persoonsgericht te maken. Wat vooral mijn interesse heeft, is hoe we in zorgorganisaties leren & verbeteren en het innoverend vermogen op de werkvloer kunnen versterken. Daarbij zie ik eigenaarschap van medewerkers (en het faciliteren hiervan) als een onmisbare voorwaarde. Wat ik voornamelijk boeiend vind, is de hoeveelheid thema’s die hieraan raken, zoals de structuur en visie van een organisatie, de cultuur, de externe samenwerkingen maar ook hoe het kwaliteitssysteem is ingericht.

Ik ben trots op mijn vermogen om complexe casussen/situaties te kunnen overzien en analyseren. Daarnaast ook op mijn vermogen om een cultuur van gezamenlijk leren en verbeteren te creëren. Ik geloof hierbij dat het nemen van vele kleine stapjes ook leidt tot de gewenste grote veranderingen. Ik haal veel voldoening uit mijn werk als medewerkers zelf kleine stapjes nemen om hun eigen processen te verbeteren.

Rollen die daarom bij mij passen zijn rollen waarbij ik mag bijdragen aan een cultuur van leren en verbeteren, mag samenwerken met alle lagen in de organisatie of waarbij ik teams kan begeleiden naar meer eigenaarschap en werkplezier!

Recente opdrachten:

 • Projectadviseur transitie covid-organisatie bij GGD IJsselland
 • Teamcoach a.i. bij Archipel Zorggroep

Specifieke expertise: praktijkonderzoek, beleidsontwikkeling, kwaliteit & veiligheid, verbetertrajecten, praktijkonderzoek, teamcoaching.

Jaya Boland

“Zorgdragen voor de zorg, daar doe ik het uiteindelijk voor”

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als Verpleegkundige en mijn loopbaan als verpleegkundige is gestart in het Radboudumc te Nijmegen. Hier ben ik op verschillende afdelingen werkzaam geweest (Neurologie, Medium Care afdeling, Mond-, Kaak-, & Aangezichtschirurgie & AYA Platform). Daarna heb ik verschillende projecten geleid binnen Zorg- en Welzijnsorganisaties.

Vanaf april 2021 ben ik gestart als Teamleider Vaccineren bij de GGD Gelderland Midden. Hier heb ik ondervonden dat mijn passie toch echt bij de zorg ligt en dat de zorg altijd aan mij is blijven “trekken”.

Ik vind het dan ook belangrijk om een maatschappelijke footprint te kunnen achterlaten en eigenaarschap te kunnen hebben en houden. Dit geldt zowel voor externe opdrachten als voor 22graden en mijn werkzaamheden als adviseur bieden mij de mogelijkheid om dit te doen. 

Mijn sterke kanten zijn bevlogenheid, energiek, cliënt-klant- en resultaatgericht, praktisch, doortastend en communicatief vaardig. Anderen zeggen over mij dat ik sterk betrokken ben bij alles wat ik doe, lef en doorzettingsvermogen bezit om nieuwe processen en projecten in gang te zetten en te ontwikkelen. Hier ben ik dan ook oprecht trots op!

Het samenwerken, leidinggeven, verbinden en betrekken van anderen in interne en organisatie overstijgende projecten geeft mij energie. Mijn werkwijze is te typeren als loyaal, plichtsgetrouw en geen 9 tot 5 mentaliteit.

Recente opdrachten:

 • Teamlead a.i. Customer Support Farmacie bij PharmaPartners
 • Teamleider acute zorg a.i. bij Hadoks

Lieke reijnders

“Samen sta je sterker en is het leuker”

Mijn passie ligt bij het verder helpen van mensen door middel van ondernemerschap, het doorbreken van oude gewoontes en inbrengen van nieuwe ideeën. Ik wil medewerkers binnen de gezondheidszorg hun regie en eigenaarschap teruggeven. Ik ben trots op mijn frisse blik en enthousiasme, waarbij ik door mijn nieuwsgierigheid de organisatie en medewerkers goed leer kennen en dus ook beter kan ondersteunen. Eigenaarschap is voor mij; verantwoordelijkheid nemen en voelen. Daarbij vind ik het belangrijk dat je van jezelf weet wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze kan ontwikkelen en inzetten. Mijn werkwijze kenmerkt zich door de samenwerking op te zoeken met de betrokkenen en samen te zoeken naar de beste oplossing voor iedereen.

Recent opdrachten bij 22graden:

 • Contractmanagement en toetser jeugdzorg bij gemeente Lelystad
 • Samenloop analyseren jeugdzorg bij gemeente Lelystad
 • Het ondersteunen in diverse projecten bij een VVT-organisatie

Specifieke expertises: kwaliteitsgericht onderzoeken, procesmanagement, projecten binnen de VVT, VG-organisaties en het sociaal domein, jeugdzorg en HRM.

Elsemieke Visse

“Elkaar scherp houden en samen voor beter gaan”

Of het nu om beleidszaken gaat of operationeel of strategisch/tactisch management. Ik wil van de hoed en de rand weten hoe iets werkt binnen een organisatie. Bij complexe situaties ga ik ‘aan’. Niet omdat ik houd van miserie, maar omdat dat de momenten zijn waarop je veel kunt bereiken. Omdat ik geloof dat als je met elkaar het gesprek aan gaat dat écht gevoerd moet worden, vanuit verschillende perspectieven en (mogelijk) belangen en met wederzijds respect, dan kom je tot de kern van waar je samen voor bent. Elkaar scherp houden, en samen voor beter gaan. En dat doe ik met passie en bevlogenheid.

Trots ben ik op dat ik situaties vanuit meerdere perspectieven kan beschouwen, denk in oplossingen en ieders kwaliteiten daarin kan (h)erkennen. Vertrouwen is daarbij voor mij de basis van eigenaarschap. Eigenaarschap dat uitgaat van dat je doet wat je zegt, dat je verantwoordelijkheden neemt en dat je mag leren. Eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn voor mij daarin de kernbegrippen.

Mijn werkwijze is te omschrijven als: analytisch, constructief, doortastend en met gevoel voor organisaties, processen en mensen.

Recente opdrachten:

 • Teammanager Jeugd a.i. bij Triade Vitree

Mariska Vergeer

“Geen woorden maar daden”

Met passie werk ik al 32 jaar in de VVT- sector. Sommige mensen vragen mij, waarom? Omdat ik het een prachtige sector vind die constant in beweging is. Daarnaast heb ik veel waardering voor de zorgmedewerkers die met passie hun werk uitvoeren, zelfs onder de meest lastige omstandigheden. Samen zorgen voor de best mogelijke zorg aan onze kwetsbare medemens, dat is iets om trots op te zijn!

Resultaatgericht, hard op de inhoud en zacht op de relatie, open en transparant en eigenaarschap zijn voor mij belangrijk in mijn werk. Het nemen van je verantwoordelijkheid, afspraken nakomen, doen wat je zegt en zeggen wat je doet schept vertrouwen, mensen weten dan dat ze van je op aan kunnen. Geen woorden maar daden!

Mijn werkwijze is te omschrijven als analytisch, resultaatgericht, klantgericht, daadkrachtig en duidelijk in de communicatie. Laagdrempelig en in duidelijke taal zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. Dit alles met een vleugje humor.

Een pragmatische aanpak is kenmerkend voor mij. Plannen die realistisch en herkenbaar zijn voor eenieder die daarmee te maken heeft. Zo begrijpen we allemaal wat de bedoeling is en bereiken we resultaat.

Mijn laatste werkervaringen vallen binnen de VVT- sector, met name binnen de intramurale zorg. Bij een aantal organisaties heb ik ook extramurale en facilitaire teams aangestuurd.  Ik ben voornamelijk werkzaam geweest in de rol van locatie- en teammanager.

Mirjam Jonker

“Samen kritisch kijken zorgt altijd voor beweging en ontwikkeling”

Het is mijn passie om management en uitvoerders van de zorg aan het denken te zetten over ‘waarom doen we wat we doen’ en hoe dit nog beter kan. Dit doe ik door nieuwsgierig te zijn naar visie, drijfveren en competenties. Ik ben gedreven om dit zo te combineren dat de zorg uitgevoerd kan worden binnen een gezonde bedrijfsvoering.

Trots ben ik op mijn vermogen om snel te analyseren, te luisteren en de vragen te stellen waardoor individuele medewerkers en teams vanuit eigen kracht en met vernieuwd bewustzijn hun taak en functie invulling geven.

Daarvoor is eigenaarschap nodig. Het lef om zaken van alle kanten te bekijken, ook buiten je comfortzone. Je verantwoordelijk voelen voor wat je samen wilt bereiken. Hierdoor geef je ruimte aan ontwikkeling van de organisatie en ontplooiing van jouzelf als medewerker.

Mijn werkwijze is te typeren als enthousiast, daadkrachtig, resultaatgericht, coachend en kritisch.

Rian van der Stelt

“Zie niet wat je denkt te zien, maar zie wat er is”

Het is mijn Passie om op alle lagen in organisaties waar mensen samenwerken in de zorg voor andere mensen vragen te stellen.

Vragen als: Doen we wat we beloofd hebben te doen? Doen we dat vanuit de gezamenlijke visie op zorg? Doen we waar voor we staan nog op de juiste manier?

Kunnen we onze samenwerking zo afstemmen, ieder in zijn eigen functie maar vanuit gezamenlijk kader zodat de client er uiteindelijk een stap verder mee komt in zijn of haar leven?

Ik ben ervan overtuigd dat mensen de antwoorden hierop allemaal in zich hebben soms zijn ze alleen door allerlei zaken vergeten zichzelf en elkaar deze vragen te stellen.

Trots ben ik als ik binnen een organisatie of een team de weg naar de antwoorden vanuit verbinding mee kan bewandelen.

Eigenaarschap ontstaat daar waar mensen in organisaties hun ruimte oppakken en vormgeven en kleuring geven aan het dagelijkse werk.

Doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen!

Kernwoorden die mijn werkwijze typeren zijn: analytisch, coachend, kritisch, verbindend en daadkrachtig.

Alicja Takuski

“Waarom alleen als het samen kan?”

Ik ben een ervaren kwaliteitsverpleegkundige met name in de VVT- sector. Thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en kwaliteitsthema’s zoals medicatieveiligheid en de Wet Zorg en Dwang weet ik te implementeren en te borgen. In deze rol ligt ook mijn grote passie: zorgmedewerkers in hun kracht zetten zodat zij met nog meer plezier persoonsgerichte zorg kunnen verlenen.

Trots ben ik op mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling afgelopen jaren. Hierbij is mijn analytisch vermogen een belangrijke kracht.

Eigenaarschap is voor mij verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. Ik draag dit uit en vervul een voorbeeldfunctie hierin naar zorgprofessionals. Zo bouwen we samen aan een kwalitatieve en bestendige zorgverlening.

Expertise: Kwaliteit, medicatieveiligheid, Wet Zorg en Dwang, persoonsgerichte zorgverlening.

Suuske Vasbinder

“Zorgen moet je doen, niet maken”

Met veel passie werk ik al jaren in de gezondheidszorg. Samen streven naar een optimale omgeving voor de cliënt en de professional. Het maken van concrete plannen en het stellen van doelen staan hierbij centraal. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Voor het verbeteren van de zorg ben ik van mening dat een intensieve en interdisciplinaire samenwerking van groot belang is. Mijn kwaliteiten liggen als echte teamspeler op het gebied van verbinden en samenwerken.

Trots ben ik op een warme samenwerking die een organisatie verbindt. Ik ben resultaatgericht en maak gebruik van zowel de kracht van de groep als die van het individu waardoor eigenaarschap in de breedste zin van het woord ingezet wordt.

Mijn werkwijze als adviseur; het beste naar boven halen in de mens, teams en uiteindelijk de organisatie. Dit kan in de rol van projectleider, leidinggevende of consultant. Ik ben loyaal en zorg voor een goede sfeer. Daarnaast ben ik analytisch, doorzie snel hoe zaken ervoor staan en weet wat mensen bezighoudt, kan dit snel omzetten in acties.

Met mijn verpleegkundige basis weet ik wat er kan spelen op de werkvloer. Deze kennis neem ik dan ook mee tijdens het leidinggeven en kwaliteit/ beleidsvraagstukken.

Door terug naar de basis te gaan en gezamenlijk de meerwaarde die men kan bieden te formuleren. Zelfbewuste teams creëren die ondernemend durven denken. Door verbinding te zoeken met samenwerkingspartners en te zoeken naar gezamenlijke doelen wordt het een gedragen visie.

Specifieke expertise: management, kwaliteit van zorg, projectmanagement in VVT-sector, ziekenhuis en thuiszorg.

Carol Verzeijl

“Met betrokkenheid en verbinding kom je tot de beste resultaten”

Vanuit mijn passie, creativiteit en energie ben ik in staat om te komen tot de beste oplossingen voor de opdrachtgever. Hierbij is het voor mij van belang dit te doen in samenwerking met betrokkenen. Samenwerken is immers “de sleutel” tot succes.

Trots ben ik op mijn ervaring om professionals in hun kracht te zetten, wat leidt tot verdere ontplooiing en bovenal werkgeluk. Eigenaarschap is hierbij voor mij van groot belang, eigenaarschap betekent voor mij het nemen van verantwoordelijkheid. Daarbij ben ik dan ook helder in wat ik zeg en doe. 

Mijn werkwijze is te typeren als: analytisch, oplossingsgericht, verbindend, empathisch, betrokken, daadkrachtig en gericht op samenwerken.

Specifieke expertise: manager in de verstandelijk gehandicaptenzorg (LVB met dubbel diagnose), Veilig Thuis en de ouderenzorg (VVT).

 

Janneke van den Eerenbeemt

“Haal het beste naar boven uit iedere organisatie, medewerker en cliënt”

Mijn passie is het in staat stellen van medewerkers om met hun eigen unieke talenten kwetsbare cliënten op maat te ondersteunen. Ik zie snel hoe de zaken ervoor staan en wat een individu hierin kan bijdragen, daar ben ik trots op. Ik ben analytisch, kan snel schakelen tussen strategie en operatie en kan mensen op waarde schatten. Eigenaarschap is voor mij: afspraak is afspraak. Daarnaast is initiatief nemen voor mij belangrijk, liever achteraf vergiffenis dan vooraf toestemming. Mijn werkwijze voor projecten is te typeren als: doel bepalen, koers vaststellen en vaart maken. Mijn werkwijze voor leiderschap is: talenten aanspreken, inzicht geven in teamdynamiek en eerlijke communicatie (vanuit de overtuiging dat iedereen het beste wil) over verbeterpunten.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Hoofd Zorgwijzer (klantenservice) a.i. bij Cello – VG
 • Implementatie Entrace (wachtlijstsysteem) bij Florence – VVT
 • Docent/afstudeerbegeleider AvansPlus – Onderwijs
Specifieke expertise: interimleiderschap en projectleider in VVT en VG-sector. Voorbeelden zijn Bemiddeling en Wachtlijstbeheer, Donorwet, WZD, Corona (beleid), Scheiden Wonen en Zorg, Zorgmarketing en Productontwikkeling.

Lievijn Strubbe

‘Houd het hoofd koel, en het hart warm!’

Het is mijn passie om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het Nederlandse zorglandschap. Hierbij streef ik ernaar om de gestelde doelen te behalen in lijn met de verwachtingen van de betrokken partijen. Ik ben trots op mijn vermogen om rust te creëren in situaties waarbij de stress en druk hoog oploopt en dit vervolgens over te brengen op anderen. In zulke situaties op elkaar kunnen bouwen en van elkaar op aan kunnen is voor mij wat eigenaarschap betekent.

Mijn werkwijze is te typeren als praktisch, systematisch en empathisch. Met mijn oog voor detail en nauwkeurigheid zet ik graag de puntjes op de i, waarbij ik de borging een belangrijk onderdeel van een proces vind.

Eline van Dongen

“Where focus goes, energy flows. ” 

Ik geloof in energie. Energie die we uitstralen als mens en energie die we stoppen in ons werk en leven. Mijn passie is om mensen te helpen positieve energie te krijgen en dit te kunnen gebruiken in hun werk. Het verbinden van medewerkers om samen tot een verbetering te komen. Ik vind het mooi om te zien dat iedereen anders is en gebruik die verscheidend graag om tot passende oplossingen te komen. Ik ben trots op mijn creativiteit en vermogen om mensen en situaties in te schatten. Mensen mee te krijgen en hen vertrouwen te geven. Ik ben nauwkeurig en werk met passie en enthousiasme. Eigenaarschap is voor mij verantwoording nemen voor je acties en het nemen van initiatief: wil je iets veranderen, begin dan bij jezelf.

Mijn werkwijze is te typeren als: energiek, gemotiveerd, nauwkeurig en vol overtuiging. Ik hou van een dynamische sfeer en zoek graag de diepte op met mensen.

Lisanne van Lent

“Ik wil hoofd en hart samenbrengen, door zacht te zijn op de relatie en hard op de inhoud”

Het is mijn passie om een steentje bij te dragen aan kwalitatieve zorg. Vanuit deze passie ben ik als fysiotherapeut doorgegroeid tot gezondheidswetenschapper. Kwaliteit betekent voor mij dat we het ook goed doen wanneer er niemand kijkt. Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar alle betrokken stakeholders en de bijpassende belangen. Het maakt mij trots wanneer ik met mijn inlevingsvermogen en analytische denkwijze tot een weg kan komen die aansluit bij de betrokkenen. Ik ben trots op mijn behaalde diploma’s en trots op mijn inzet in de coronapandemie als coördinator bron- en contactonderzoek. Ik heb oog voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener, goede zorg voor cliënten begint bij goede zorg voor de medewerkers. Ik breng mensen graag tot elkaar, dit lukt in mijn ogen alleen wanneer iedereen een stukje verantwoordelijkheid en eigenaarschap op zich neemt. Door eigenaarschap draag je samen een organisatie, project of proces, en samen bereik je immers meer dan alleen!

Mijn werkwijze is te typeren als gestructureerd, empathisch, rationeel en analytisch.

 

Vera 't Hart

“Verander muren in deuren”

Mijn passie is het zoeken naar de echte kink in de kabel en deze gladtrekken om zo te mee te werken aan kwaliteit in de zorg. Een probleem ligt vaak dieper dan het op het eerste gezicht lijkt en ik houd ervan deze diepte te onderzoeken. Op deze manier wil ik bijdragen aan het zorgen voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. 

Eigenaarschap is voor mij de gekregen verantwoordelijkheid nemen en benutten en daarbij oog houden voor het ontwikkelen van je kwaliteiten en vaardigheden. Ik ben dan ook trots wanneer ik in staat ben andere mensen het beste uit zich zelf te halen laten en op mijn vermogen de andere vraag te stellen waardoor de ander tot nadenken gezet wordt. 

Mijn werkwijze is te omschrijven als analytisch, gestructureerd, nauwkeurig en zoekend naar waar de uitdaging zit. 

Recente opdracht: Teammanager Jeugd a.i. bij TriadeVitree

 

 

Tirza van der Stok

“Goede zorg is niet meetbaar, maar voelbaar”

Het is mijn passie om samen met alle stakeholders uitdagingen aan te gaan. Het zoeken naar de beste en meest duurzame oplossing geeft mij energie, omdat ik graag nieuwe dingen leer. Ik vind het belangrijk dat in deze zoektocht het leveren van kwalitatief goede zorg centraal staat en dat alle partijen zich gehoord voelen.

Mijn vermogen om rust te bewaren en snel grote vraagstukken op te pakken en te overzien zijn vaardigheden waar ik trots op ben.

Eigenaarschap hebben betekent voor mij verantwoording nemen voor mijn eigen acties en het houden aan gemaakte afspraken. Dit alles met het doel om samen het optimale resultaat te bereiken.

Kenmerkend aan mijn werkwijze is dat ik gestructureerd, planmatig en resultaatgericht ben. 

 

Wouter Aangeenbrug

Succes is geen toeval. Het maken van bewuste keuzes en discipline, dát zorgt voor succes.”

Het is mijn passie om leiding te geven aan bedrijfskundige (verander)vraagstukken binnen zorgorganisaties. In het verleden heb ik organisaties kunnen adviseren over prestatiemanagement en prestatieverbeteringen, een toekomstbestending organisatiemodel, het (her)inrichten van de interne organisatie- en aansturingsstructuur en het management control systeem. Het lukt mij vanuit een scherpe blik resultaat op te leveren, omdat ik de vinger snel op de zere plek weet te leggen. Daar ben ik trots op. Eigenaarschap betekent voor mij dat mensen zich verantwoordelijk voelen en de volle verantwoordelijkheid nemen over hun werkzaamheden. Mijn werkwijze is te typeren als: hard op inhoud, zacht op de relatie. Daarnaast ga ik uit van het principe: “…first who, then what”. Eerst moeten de juiste mensen aan boord zijn, pas dan gaan we aan de slag.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Directeur a.i. bij Emergis GGZ;
 • Manager a.i. bij Samenwerkingsverband Jeugdhulp met Verblijf in Flevoland;

Specifieke expertise: organisatieadvies, interim-management, management controlling, bedrijfsvoering en financiële besluitvorming in de jeugd- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en overheidsinstanties in relatie tot kind en jeugd.

 

marieke grootendorst

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes”

Het is mijn passie om vanuit verbinding processen en de bedrijfsvoering binnen zorgorganisaties te verbeteren. Leiding te mogen geven aan professionals om samen met hen te zorgen voor optimale, effectieve en efficiënte werkprocessen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Trots ben ik op mijn ruime ervaring binnen de jeugdzorg en het met succes afronden van verschillende projecten. Mijn werkwijze is te omschrijven als analytisch, planmatig, resultaatgericht.

Doen wat afgesproken is, je verantwoordelijk voelen en je verantwoordelijkheid nemen, dat is wat eigenaarschap voor mij betekent! Betrouwbaarheid, eerlijkheid en transparantie zijn voor mij hiermee onlosmakelijk verbonden.

Recente opdrachten:

 • Operationeel, tactisch en strategisch leidinggeven aan zowel ambulante als residentiele zorgteams
 • Eindverantwoordelijk voor Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
 • Doorlopen van aanbestedingstrajecten inclusief de daaruit volgende implementatie van de nieuwe werkwijzen en afspraken binnen teams en organisatie
 • Integratie van teams, inhoudelijke werkwijzen en werkprocessen, naar aanleiding van een fusie

Leanne Michiels

“De sleutel van succes zit in het verbinden van mensen”

Vanuit passie wil ik mij inzetten om de zorg voor de mens te verbeteren op een duurzame manier. Waar ik trots op ben is dat ik mogelijkheden blijf zien en met een natuurlijke enthousiasme mensen kan inspireren en verbinden. Eigenaarschap gaat voor mij over dat je de verantwoordelijkheid neemt over je eigen handelen en dat deze overeenkomt met jouw intrinsieke motivatie. Dit doe ik door cyclisch te werken, om naast te groeien en resultaten te behalen ook genoeg tijd te nemen voor reflectie en evaluatie.

Recente opdrachten:

 • Interim-manager kinderbehandelcentrum Lelystad – Triade Vitree
 • Interim-manager ambulante jeugdhulp verleners Almere – Triade Vitree
 • Projectleider innovatie – Zonnehuisgroep Amstelland

 

Leonie Meiling

“Challenge yourself, it’s the only path which leads to growth”

Mijn passie is medewerkers te verbinden door de juiste vragen te stellen en out-of-the box te durven denken. Gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om zo tot de beste resultaten te komen. Ik ben trots op mijn stressbestendigheid in complexe situaties en mijn analytisch vermogen. Doe wat je zegt en zeg wat je doet is voor mij essentieel in het nemen van eigenaarschap.

Recente opdrachten:

 • Auditor bij Profila Zorg
 • Onderzoek ‘behouden van talent’ bij GGZ Centraal
 • Coördinator productie en onderaannemers bij Triade Vitree

Anna Raaijmakers

‘’Zorgen door te ontzorgen’’

Mijn passie ligt in het ontzorgen van de werkvloer. Ik zet me graag in voor de kwaliteit van de zorg door alle ondersteunende processen te optimaliseren. Het belangrijkste werk vindt plaats op de vloer, de processen daaromheen moeten het werk makkelijker maken, niet ingewikkelder.

Eigenaarschap betekent dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn stukje van een organisatie, maar dat ik ook anderen in hun kracht zet om eigenaarschap te kunnen nemen over hun eigen onderdeel.

Ik ben trots op mijn idealisme en optimisme. Ik zie dat er veel uitdagingen zijn in de Nederlandse gezondheidszorg maar ik zie ook dat er veel goed gaat en dat er nog heel veel beter kan.

Recente opdrachten:

 • Interim medewerker zorgcontractering en aanbestedingen bij Stichting Timon

Specifieke expertise: aanbestedingen in de jeugdzorg, corona (beleid), leiderschap, procesoptimalisatie en beleidsontwikkeling.

Ilona Naaijkens

“Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen”

Mijn passie haal ik uit het werken aan vraagstukken waarbij ik oplossingen vind die passend zijn voor alle partijen. Hierdoor krijg ik het gevoel dat ik een steentje bijdraag aan de optimalisatie van het zorglandschap binnen Nederland. Ik ben trots op mijn vermogen om rust en veiligheid te creëren in situaties en hierbij te dienen als veilige haven bij mensen voor het uiten van gevoelens en het vragen om hulp. Eigenaarschap is voor mij de verantwoording nemen voor mijn acties en het houden aan de gemaakte afspraken. Mijn werkwijze is te typeren als enthousiast, resultaatgericht en gedreven in het behalen van mijn doelen, waarbij ik open sta voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.

Specifieke expertises: kwaliteitsgericht onderzoek, schrijven van advies- en implementatieplannen en eHealth.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Interim teamleider ambulant team gehandicaptenzorg bij Lievegoed 
 • Implementatie van Entrace (wachtlijstsysteem) binnen een VVT organisatie
 • 18-/18+ overgang Jeugdzorg
 • Het ondersteunen bij een project m.b.t. het intakeproces binnen Jeugdzorg

Anne-Wil Pouw

“Waar zijn de problemen als er uitdagingen zijn”

Door mijn ervaring in de zorg kwam ik er al snel achter dat de vertaling vanuit de praktijk naar de theorie moet en niet andersom. Mijn passie is dan ook om mensen te verbinden en in hun kracht te zetten. Samen voor de kwaliteit van zorg gaan en het beste uit jezelf halen en elkaar. Ik ben trots op mijn onuitputtelijke drang het beste te willen doen, er is een uitdaging en geen probleem. Onder eigenaarschap versta ik verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen. Staan voor je vak, kwaliteit van zorg en het willen behalen van je doelen. Mijn werkwijze is te typeren als resultaatgericht, verbindend en recht door zee.

Chantal Haijtink

“Als iets bergen kan verzetten, dan is het vertrouwen hebben in je eigen kracht” 

Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg, inzet van bedrijfsvoering en processen. Om deze te optimaliseren, implementeren, te borgen en daarbij altijd oog te behouden voor alle betrokkenen. Coachend leiding te geven aan medewerkers en teams, zodat we samen tot doelen, resultaten en teamontwikkeling komen. Ik vind het dan ook belangrijk om elkaar scherp te houden op doelstellingen. Daarbij is open en transparant communiceren voor mij essentieel.  

Ik ben trots op mijn reflecterend vermogen en de vaardigheden om anderen daar ook bewustwording op te geven. Ik ben positief, analytisch, resultaatgericht, oplossingsgericht en coachend. Mijn aanpassingsvermogen maakt dat ik efficiënt kan werken.  Eigenaarschap betekent voor mij je authentieke zelf blijven en verantwoordelijkheid nemen/voelen. Ken, erken en herken jezelf en de ander. Ik draag dit uit als voorbeeldfunctie, omdat het altijd begint met kijken naar jezelf. 

Mijn werkwijze is te typeren als proces- en planmatig. Een goede afronding of overgang in processen vind ik essentieel en kan ik goed begeleiden.

Mieke Haantjes

“Zie mogelijkheden en kansen”

Met mijn passie voor de zorg wil ik graag iets zinvols bijdragen aan een samenleving waarin iedereen die dat nodig heeft toegang heeft tot goede en betaalbare hulp. Dat doe ik door het in- en verkoopproces van zorg te faciliteren en te coördineren. Daarbij maak ik afspraken met partijen, ook via aanbestedingen, en analyseer ik welke condities daarbij leidend moeten zijn. Ik ben altijd goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen. Verder ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden waarmee kansen op meer gezondheid en kwaliteit van leven vergroot worden. Dat doe ik bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan en ervoor te zorgen dat projecten gefinancierd worden. 

Trots ben ik op het feit dat ik gemakkelijk contacten leg en relatienetwerken opbouw. Daar sta ik om bekend. 

Eigenaarschap betekent voor mij verantwoordelijkheid en regie nemen. Je komt vanzelfsprekend je afspraken na en zorgt ervoor dat je je opdracht naar volle tevredenheid van de klant afrondt.

Mijn werkwijze is te typeren als resultaatgericht, gestructureerd, verbindend, praktisch en klantgericht.

Recente werkervaringen in de zorg:

 • Zorgverkoper GGZ (met name Jeugdhulp) bij MoleMann Mental Health;
 • Accountmanager Jeugdhulp bij OG Heldringstichting (nu Pactum).

Specifieke expertise: Zorgcontractering met gemeentes, jeugdzorgregio’s en zorgverzekeraars. Relaties onderhouden en netwerken met stakeholders in het zorglandschap (accountmanagement).  Regie over aanbestedingen inclusief de implementatie ervan binnen de organisatie.

Afra Ben Othman

’Vooruit is niet altijd rechtdoor’’

Tijdens mijn studie en werkervaring ben ik erachter gekomen dat het mijn passie is om bij te dragen aan een verbetering in de zorg. Dit is één van de redenen waarom ik ben gaan werken bij Bureau71. Hier kan ik mezelf inzetten voor een duurzame verandering in het zorglandschap. Dit doe ik door de inrichting en financiering op de juiste manier te organiseren.

Om dit te kunnen realiseren, toon ik eigenaarschap. Ik ben mezelf bewust van mijn verantwoordelijkheid voor de resultaten en ga 100% voor de tevredenheid van de opdrachtgever. Daarnaast ben ik trots op mijn kwaliteiten om mezelf werkzaamheden snel eigen te maken en om nieuwe ideeën aan te dragen. Dit doe ik door te denken in mogelijkheden, alle situaties van een positieve kant te bekijken én lef te tonen.

Recente opdrachten:

 • Adviseur zorgverkoop RIBW K/AM
 • Medewerker zorgcontractering Timon

 

Word jij ons nieuwe teamlid?

We zijn nog op zoek naar collega’s die ons team komen versterken.

Een overzicht van onze vacatures:
Adviseur 22Graden

Ben jij iemand:

 • Met een ondernemend karakter, die kansen creëert en deze aanpakt?
 • Die kan relativeren en kritisch blijft?
 • Die goed kan schakelen tussen strategie en operatie?
 • Die het leuk vindt om jouw netwerk verder uit te breiden?
 • Die vol meebouwt aan 22graden?
 • Met een achtergond in de Zorg of Hulpverlening?
 • Met een academisch werk- en denkniveau?
 • Met management- of advieservaring bij gemeenten, in de zorg (care en cure), verzekeraar of een soortgelijke organisatie?

Stuur je cv naar info@22graden.nl. We komen graag met je in gesprek.