Melanie Brakels
Melanie Brakels
Janneke van den Eerenbeemt
Janneke van den Eerenbeemt
Niek Verberkmoes
Niek Verberkmoes
Vanessa Schouten
Vanessa Schouten
George Breddels
George Breddels
Chantal Brouwer
Chantal Brouwer
Jan Willem den Hartogh
Jan Willem den Hartogh
Tanja Boeije
Tanja Boeije
Wouter Aangeenbrug
Wouter Aangeenbrug
Patrick Schmitt
Patrick Schmitt
Eva van de Rostijne
Eva van de Rostijne
Lieke Reijnders
Lieke Reijnders
Bo Maas
Bo Maas
Madelon Kok
Madelon Kok
Marieke Grootendorst
Marieke Grootendorst
Ilona Naaijkens
Ilona Naaijkens
Denise Jennekens
Denise Jennekens
Rosa Garrett
Rosa Garrett
Marije Koster
Marije Koster
werken bij 22graden?
werken bij 22graden?

Melanie Brakels

“Samen voor beter resultaat.”

Een strategie moet werkbaar zijn en tastbare resultaten kunnen opleveren. Daarvoor is een kader nodig waarin voor medewerkers duidelijk is wat van hen wordt verwacht en waarin zij de benodigde besluiten kunnen nemen. Het is mijn passie om dit kader neer te zetten en in gesprek te gaan met elkaar om resultaat te bereiken. Ik ben trots op het positief begeleiden van een reorganisatie waarbij medewerkers het plezier terugvonden in hun werkzaamheden. Eigenaarschap is voor mij de verantwoordelijkheid krijgen en nemen waarin de medewerker taakvolwassen is en kan exploreren. Mijn werkwijze is te typeren als: analyseren, communiceren en samenwerking zoeken voor het gezamenlijke belang.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Teamleider a.i. bij Huisartsenposten Amsterdam Centrum Oost, Covid-19 locatie
 • Locatiemanager a.i. bij DC Klinieken Lairesse
 • Manager Kliniek Neurochirurgie a.i. bij ETZ
Specifieke expertise: interim & coaching in ziekenhuis, eerste lijn, klinieken.

Janneke van den Eerenbeemt

“Haal het beste naar boven uit iedere organisatie, medewerker en cliënt.”

Mijn passie is het in staat stellen van medewerkers om met hun eigen unieke talenten kwetsbare cliënten op maat te ondersteunen. Ik zie snel hoe de zaken ervoor staan en wat een individu hierin kan bijdragen, daar ben ik trots op. Ik ben analytisch, kan snel schakelen tussen strategie en operatie en kan mensen op waarde schatten. Eigenaarschap is voor mij: afspraak is afspraak. Daarnaast is initiatief nemen voor mij belangrijk, liever achteraf vergiffenis dan vooraf toestemming. Mijn werkwijze voor projecten is te typeren als: doel bepalen, koers vaststellen en vaart maken. Mijn werkwijze voor leiderschap is: talenten aanspreken, inzicht geven in teamdynamiek en eerlijke communicatie (vanuit de overtuiging dat iedereen het beste wil) over verbeterpunten.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Hoofd Zorgwijzer (klantenservice) a.i. bij Cello – VG
 • Implementatie Entrace (wachtlijstsysteem) bij Florence – VVT
 • Docent/afstudeerbegeleider AvansPlus – Onderwijs
Specifieke expertise: interimleiderschap en projectleider in VVT en VG-sector. Voorbeelden zijn Bemiddeling en Wachtlijstbeheer, Donorwet, WZD, Corona (beleid), Scheiden Wonen en Zorg, Zorgmarketing en Productontwikkeling.

Niek Verberkmoes

“I didn’t come this far, to only come this far.”

Mijn passie is het bedenken, meekrijgen van mensen en neerzetten van een nieuw project/proces/afdeling. Ik word enthousiast van opdrachten waarbij iets nieuws gebouwd moet worden of waarbij alles volledig anders moet. Het schakelteam is een project waar ik uitermate trots op ben. Dit was een opdracht waarbij gevraagd werd om een maatregel te bedenken én te implementeren die kosten bespaart en tegelijkertijd kwaliteitverhogend werkt. De grote verscheidenheid aan betrokken actoren maakte dit project extra uitdagend. Het was dan ook uiterst bevredigend dat dit team binnen no-time operationeel was en uiteindelijk een boven verwachting hoge besparing realiseerde. Wat betreft het verhogen van de kwaliteit, dat was de reden om de maatregel uiteindelijk te borgen in de lijn.

Eigenaarschap is voor mij: Voor mij is het werk pas klaar als de opdrachtgever tevreden is. Het tevredenstellen van een opdrachtgever betekent voor mij dat ik verwachtingen overtref. Ik stop niet bij de conventionele werkzaamheden en werktijden, ik doe dat extra stapje. Mijn werkwijze is te typeren als: Ik doe niet aan symptoombestrijding, maar pak een probleem aan bij de wortel. Dat vraagt om een goede analyse van het probleem en de oorzaak ervan. Dat is hetgeen waar ik mijn aanpak op focus. Ik ben ervan overtuigd dat enkel dan een duurzaam resultaat geleverd wordt.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Manager Backoffice a.i. WMO bij gemeente Tilburg
 • Projectleider beheersmaatregelen kosten sociaal domein a.i. bij gemeente Tilburg
 • Teammanager Contractmanagement en Inkoop a.i. (Sociaal Domein) bij gemeente Gouda

Specifieke expertise: interim-management en projecten bij gemeenten en zorgaanbieders (Jeugd en Wmo).

Vanessa Schouten

Professional met sterke competenties in het verbinden van mensen om een opdracht tot een succes te brengen. Vanessa is sterk op de inhoud. Zij weet wat er op de werkvloer in zorgorganisaties speelt en dringt snel door tot de kern om voor de opdrachtgever het gewenste resultaat te leveren.

Specifieke expertise:

 

 • Projectondersteuning
 • Praktijkopleider
 • Verbetertrajecten
 • Kwaliteit en verandermanagement
 • Coaching

Is te typeren als: initiatiefrijk, positief, denkt in mogelijkheden en kansen, empathisch, verbindend, resultaatgericht.

George Breddels

“Alles valt en staat met passend leiderschap.”

Passie Trots en Eigenaarschap beginnend bij de leiders van een organisatie is een voorwaarde voor een efficiënte en effectieve organisatie. Een organisatie die redeneert vanuit zijn bestaansrecht is een voorwaarde om de cliënt het resultaat te geven wat verwacht mag worden. Door organisatorische ballast tot een minimum te beperken kunnen de professionals, binnen de overeengekomen kaders, het eigenaarschap opnemen zodat ze weer met passie en trots de klant kunnen ondersteunen in alle facetten van hun specifieke hulpvraag. Mijn kracht zit hem in het verbinden van strategie aan de operatie van een organisatie. Doordringen tot de kern van een vraagstuk en dit te vertalen tot een eenduidige ondersteuning.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Strategisch coach a.i. bij programma Waardigheid en Trots
 • Projectleider reorganisatie a.i. Ouderzorg
 • Crisismanager kwaliteitstraject a.i. Ouderenzorg

Specifieke expertise: aanwijzingstrajecten inspectie, reorganisatietrajecten.

Chantal Brouwer

“Een goed begin is stoppen met het halve werk.”

Mijn passie is het zorgen dat alle (backoffice) werkzaamheden binnen 22graden goed verlopen. Daarbij hoort het bewaren van overzicht, plannen, organiseren van werk, maar ook teamactiviteiten. Ik ben trots op mijn vermogen om dingen snel op te kunnen pakken en eigen te maken, structuur aan te kunnen brengen en het overzicht te behouden. Onder eigenaarschap versta ik: betrokkenheid, loyaliteit, verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Mijn werkwijze is te typeren als: nauwkeurig en betrouwbaar.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Backoffice a.i. bij Praktijk MOOD
 • Backoffice/reorganisatie a.i. bij Lobie Care
 • Roosterplanning a.i. bij Careyn

Specifieke expertise: backoffice bij 22graden, (tijdelijke) ondersteuning bij zorgorganisaties.

Jan Willem den Hartogh

“Ingewikkeld wordt afgewikkeld.”

Ik ben vernieuwend, avontuurlijk, stellig, sociaal, krijg graag feedback, optimistisch, behulpzaam, ordelijk.

Mijn passie is dat ik met jaren managementervaring, advies en coaching in dienstverlenende organisaties in staat ben om organisaties door te ontwikkelen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast ben ik gewend om projectmatig te werken. Dit aan zaken met betrekking tot governance en technologische ontwikkelingen. Werken met ICT heeft mijn passie.
Trots mag ik zijn op de volgende competenties: ondernemen, daadkracht, communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid en verbindingen maken.
Mijn eigenaarschap kenmerkt zich door de ‘drive’ om te ontwikkelen, te ondernemen en te groeien. Ik beheers diverse stijlen van leiderschap.
Door mijn werkwijze ben ik in staat medewerkers te stimuleren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Het vormgeven van persoonlijke en zakelijke netwerken beschouw ik als een vaste kernwaarde. Doelbewust, positief en integer wil ik organisaties verbeteren.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Locatiemanager in de psychiatrie
 • Regiodirecteur in de thuiszorg
 • Productmanager bij zorgverzekeraar
 • Zorgmanager in de verslavingszorg

Specifieke expertise:
Interim-management, fraude-expertise

Tanja Boeije

“Juiste kennis op de juiste plaats.”

Ik ben een gedreven en daadkrachtige professional met brede kennis van verschillende gebieden in de Jeugdzorg. Mijn passie is gericht op het behalen van gezamenlijke resultaten in samenwerking met management, beleid, uitvoering en cliënten. Ik ben trots op mijn vermogen om prioriteiten te stellen, het in korte tijd analyseren van grote hoeveelheden informatie en het omgaan met weerstand. Daarnaast kan ik goed luisteren, oplossingen en hulp bieden en heb ik een duidelijke wijze van communiceren. Ik ben een verbinder tussen directie, beleid en werkvloer. Onder eigenaarschap versta ik verantwoordelijkheid voelen en nemen, laten zien wat ik doe en beargumenteren waarom ik dit zo doe. Daarnaast committeer ik mij aan de opdracht en houd ik mijn kwaliteit hoog door nascholing, intervisie en coaching te volgen. Mijn werkwijze is te typeren als: resultaatgericht, analytisch, oplossingsgericht, eerlijk en direct, verbindend en samenwerkend, daadkrachtig, besluitvaardig, actief, dynamisch, kennis van de inhoud en enthousiast.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Adviseur Jeugdzorg a.i. bij Gemeente Tilburg
 • Adviseur Jeugdzorg a.i. bij Gecertificeerde instelling JBB en WSG
 • Adviseur Jeugdzorg a.i. bij Gemeente Lelystad

Specifieke expertise: adviseur (jeugd), projectleider, interim-manager en coach bij gecertificeerde (jeugd)instellingen, gemeenten, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, andere overheden.

Wouter Aangeenbrug

“Greatness is not a function of circumstance. Greatness, it turns out, is largely a matter of conscious choice, and discipline.”

Het is mijn passie om leiding te geven aan bedrijfskundige (verander)vraagstukken binnen zorgorganisaties. In het verleden heb ik organisaties kunnen adviseren over prestatiemanagement en prestatieverbeteringen, een toekomstbestending organisatiemodel, het (her)inrichten van de interne organisatie- en aansturingsstructuur en het management control systeem. Het lukt mij vanuit een scherpe blik resultaat op te leveren, omdat ik de vinger snel op de zere plek weet te leggen. Daar ben ik trots op. Eigenaarschap betekent voor mij dat mensen zich verantwoordelijk voelen en de volle verantwoordelijkheid nemen over hun werkzaamheden. Mijn werkwijze is te typeren als: hard op inhoud, zacht op de relatie. Daarnaast ga ik uit van het principe: “…first who, then what”. Eerst moeten de juiste mensen aan boord zijn, pas dan gaan we aan de slag.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Coördinator a.i. bij Lievegoed – Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • Manager a.i. bij Emergis Kind & Jeugd – GGZ voor jeugd

Specifieke expertise: organisatieadvies, interim-management, management controlling, bedrijfsvoering en financiële besluitvorming in de jeugd- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en overheidsinstanties in relatie tot kind en jeugd.

Patrick Schmitt

“Grote veranderingen zijn het gevolg van veel kleine dingen.”

Ik heb een passie voor alles wat met recruitment, creativiteit, arbeidsmarktcommunicatie en employability te maken heeft. Ik weet mensen te motiveren, te bereiken, te laten groeien en te inspireren, ben gedreven in alles wat ik doe en breng dit ook over op anderen. Netwerken is mijn 2e natuur. Ik toon de toegevoegde waarde van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment voor organisaties; vinden, werven, binden, boeien en behouden van (nieuwe) medewerkers. Ik ben trots op succesvolle afrondingen van diverse grootschalige recruitmentopdrachten, zowel strategisch, tactisch als operationeel. Eigenaarschap is voor mij de verantwoordelijkheid voor het oplossen/op de beste manier afronden van een opdracht of project. Niet alleen verantwoordelijkheid VOELEN maar deze ook nemen. De gewone dingen ongewoon goed doen! Mijn werkwijze is te typeren als: doortastend, kwalitatief en resultaatgericht. Coachend en met een kritische blik op het uiteindelijke resultaat.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Opbouw afdeling recruitment inclusief arbeidsmarktcommunicatie en implementatie nieuwe ATS bij Respect Zorggroep
 • Recruitment workshop aan HR afdeling ministerie
 • Adviseur voor inrichting nieuw te starten Recruitmentafdeling en te implementeren recruitmentsysteem bij een ministerieel onderdeel

Specifieke expertise: recruitment (operationeel, tactisch en strategisch), arbeidsmarktcommunicatie

Eva van de Rostijne

“De kernkracht van de professional is werken vanuit weten met geweten.”

Mijn passie is het werken vanuit een visie naar een doel, waarbij samen gestreefd wordt naar de beste kwaliteit van zorg. Ik ben trots op het denken in mogelijkheden en kansen en mijn positieve, maar realistische instelling. Onder eigenaarschap versta ik het nemen, maar vooral willen nemen van de verantwoordelijkheid. Een echte bijdrage leveren aan de organisatie, waarbij er in de samenwerking een grote mate van onderling vertrouwen aanwezig is. Mijn werkwijze is te typeren als: ik ga methodisch en resultaatgericht te werk. Eerst de situatie in kaart brengen, analyseren en vervolgens een (kwaliteits)verbeteringsproces opstarten. Dit doe ik door intensieve samenwerking met het oog op de visie van de organisatie.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Kwaliteitsverpleegkundige a.i./projectleider kwaliteitsverbeteringsproces a.i. bij Aqua Viva

Specifieke expertise: kwaliteit, projectmanagement en ondersteuning in de thuiszorg, ziekenhuizen, verpleging & verzorging en welzijn.

Lieke reijnders

“Samen sta je sterker en is het leuker”

Mijn passie ligt bij het verder helpen van mensen door middel van ondernemerschap, het inbrengen van nieuwe ideeën en het doorbreken van oude gewoontes. Binnen de gezondheidszorg wil ik de mensen weer regie en eigenaarschap geven. Ik ben trots op mijn frisse blik in organisaties, waarbij ik met nieuwsgierigheid de organisatie en medewerkers leer kennen en kan helpen. Eigenaarschap is voor mij je verantwoordelijkheid nemen en voelen. Belangrijk daarbij vind ik dat je van jezelf weet wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze kan ontwikkelen en inzetten. Mijn werkwijze is enthousiasme en betrokken naar de ander toe. Daarnaast leren door te doen, waarbij ik werk naar een kwalitatief eindresultaat.

Specifieke expertises: kwaliteitsgericht onderzoeken, procesmanagement, projecten binnen de VVT, VG-organisaties en het sociaal domein, jeugdzorg en HRM.

Recent opdrachten bij 22graden:

 • Samenloop analyseren jeugdzorg bij gemeente Lelystad
 • Het ondersteunen bij diverse projecten bij een VVT-organisatie

Bo Maas

“Voor iedereen een oplossing op maat”

Mijn passie is het werken aan uitdagende opdrachten en het inzetten van mijn kennis en vaardigheden om maatwerk te leveren aan iedere organisatie. Om op die manier bij te dragen aan een betere maatschappij. Ik ben trots op mijn vermogen om orde te scheppen in de chaos, rust te creëren en resultaatgericht te werken. Eigenaarschap is voor mij doen wat je hebt beloofd en je verantwoordelijkheden nemen. Mijn werkwijze is te typeren als: resultaatgericht, analytisch, projectmatig en doelgericht. Waarbij het maken van concrete plannen en het stellen van doelen centraal staan, zonder daarbij het vertrouwen en commitment van medewerkers te verliezen.

Specifieke expertise: wachtlijstbeheer binnen VVT-organisaties, kwaliteitsverbetering binnen VVT-organisaties, beleid sociaal domein, e-health en duurzaamheid, strategisch management, projectmanagement,

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Accountmanager regio’s Utrecht en Zuid-Holland Zuid a.i. bij iHUB
 • Implementatie van Entrace (wachtlijstsysteem) bij Florence en Humanitas
 • Onderzoek ‘behouden van talent’ bij GGz Centraal
 • Adviseur aanbestedingen bij Ago Natura en Via Neo

Madelon Kok

“Het doel van het leven, is het leven met doelen.”

Mijn passie is om vanuit de praktijk op zoek te gaan naar passende oplossingen waarbij rekening is gehouden met verschillende belangen. Het maakt mij trots wanneer een verandering breed wordt gedragen door het management, de medewerkers en de cliënten.

Onder eigenaarschap versta ik de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk verandering te realiseren. Ik vind het daarbij belangrijk om het beste uit mijzelf en bij anderen naar boven te halen.
Mijn werkwijze wordt getypeerd door met mijn enthousiasme en gestructureerde manier van werken de doelen te behalen. Hiervoor is een stapje terug soms nodig om naar de kern van het probleem te gaan: waarom doen we dit ook alweer?

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Teamleider a.i. bij Pro Senectute, locatie Wildhoef
 • Adviseur en implementatiemedewerker bij GGz Centraal
 • Onderzoeker leerklimaat bij Ggz Centraal
 • Projectondersteuner scholingsprogramma ‘onbegrepen gedrag’ bij VVT regio Waardenland

Ilona Naaijkens

“Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen”

Mijn passie haal ik uit het werken aan vraagstukken waarbij ik oplossingen vind die passend zijn voor alle partijen. Hierdoor krijg ik het gevoel dat ik een steentje bijdraag aan de optimalisatie van het zorglandschap binnen Nederland. Ik ben trots op mijn vermogen om rust en veiligheid te creëren in situaties en hierbij te dienen als veilige haven bij mensen voor het uiten van gevoelens en het vragen om hulp. Eigenaarschap is voor mij de verantwoording nemen voor mijn acties en het houden aan de gemaakte afspraken. Mijn werkwijze is te typeren als enthousiast, resultaatgericht en gedreven in het behalen van mijn doelen, waarbij ik open sta voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen.

Specifieke expertises: kwaliteitsgericht onderzoek, schrijven van advies- en implementatieplannen en eHealth.

Recente opdrachten bij 22graden:

 • Implementatie van Entrace (wachtlijstsysteem) binnen een VVT organisatie
 • 18-/18+ overgang Jeugdzorg
 • Het ondersteunen bij een project m.b.t. het intakeproces binnen Jeugdzorg
 • Het ondersteunen bij een project binnen een VVT-organisatie

marieke grootendorst

‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes’

Het is mijn passie om vanuit verbinding processen en de bedrijfsvoering binnen zorgorganisaties te verbeteren. Leiding te mogen geven aan professionals om samen met hen te zorgen voor optimale, effectieve en efficiënte werkprocessen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Trots ben ik op mijn ruime ervaring binnen de jeugdzorg en het met succes afronden van verschillende projecten. Mijn werkwijze is te omschrijven als analytisch, planmatig, resultaatgericht.

Doen wat afgesproken is, je verantwoordelijk voelen en je verantwoordelijkheid nemen, dat is wat eigenaarschap voor mij betekent! Betrouwbaarheid, eerlijkheid en transparantie zijn voor mij hiermee onlosmakelijk verbonden.

Recente opdrachten:

 • Operationeel, tactisch en strategisch leidinggeven aan zowel ambulante als residentiele zorgteams
 • Eindverantwoordelijk voor Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
 • Doorlopen van aanbestedingstrajecten inclusief de daaruit volgende implementatie van de nieuwe werkwijzen en afspraken binnen teams en organisatie
 • Integratie van teams, inhoudelijke werkwijzen en werkprocessen, naar aanleiding van een fusie

 

 

 

 

Denise Jennekens

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan?”

Mijn kwaliteiten liggen als echte teamspeler op het gebied van verbinden en samenwerken. Mijn motto is daarom ook: Waarom moeilijk doen, als het samen kan?
Mijn passie is om samen met zorgprofessionals de zorg zo te organiseren dat het uitgaat van de hulpvraag van de cliënten. Ik ben trots op mijn vermogen om professionals met elkaar te verbinden, het beste in elkaar naar boven te halen en gezamenlijk te werken aan verbetering.  Eigenaarschap betekent voor mij naast het nemen van verantwoordelijkheid, het kennen en ontwikkelen van talenten & vaardigheden.

Recente opdrachten:

 • Projectleider kwaliteitsverbetering op een Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) afdeling
 • Projectleider Beweegbeleid in de VVT
 • Adviseur bij de ontwikkeling van zorgpaden
 • Ambassadeur Professionalisering van Behandelzaken

Rosa garrett

“ Wie je morgen bent, creëer je vandaag, met de som van gisteren”
 
Het continu verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg is mijn passie. Ik vind het prettig om logisch en resultaatgericht te werken.
Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het begeleiden van diverse projecten en ondersteunen van teams, heb ik laten zien daadkrachtig en georganiseerd te werk te gaan. Ik ben trots op mijn bevlogenheid en oplossingsgerichtheid. Eigenaarschap is naar mijn idee de sleutel tot elk succes. Het gemeenschappelijk ervaren van eigenaarschap drijft de geleverde kwaliteit omhoog, omdat er een cultuur ontstaat waarbij verantwoordelijkheden genomen worden en groei of bloei gestimuleerd wordt. Wanneer we vervolgens in kleine (of grote) stappen tot een gewenst resultaat komen ervaar ik pure trots. Dit mag dan ook gevierd worden!
 
Recente opdrachten:
 
 • Beleidsontwikkeling en adviseur VVT
 • Projectmanager ambulantisering GRZ
 • Projectmanager Beweegbeleid VVT

Marije koster

‘Veel kleine stapjes leiden tot grote veranderingen’

Het aangaan van uitdagingen en opdoen van nieuwe ervaringen werkt bevorderend voor mijn werkplezier. Dit verklaart ook direct waarom ik als adviseur bij 22graden ben gaan werken. In deze baan zal ik een hoop verschillende organisaties mogen ondersteunen in allerlei verschillende rollen. 

In mijn carrière is de ouderenzorg/verpleeghuissector altijd de rode draad geweest. Ik heb acht jaar als verpleegkundige en daarna als adviseur kwaliteit in de langdurige zorg gewerkt. Hierbij ontwikkelde ik al snel een passie voor kwaliteit, veiligheid en projecten om de zorg effectiever en meer persoonsgericht te maken. Wat vooral mijn interesse heeft, is hoe we in zorgorganisaties leren & verbeteren en het innoverend vermogen op de werkvloer kunnen versterken. Daarbij zie ik eigenaarschap van medewerkers (en het faciliteren hiervan) als een onmisbare voorwaarde. Wat ik voornamelijk boeiend vind, is de hoeveelheid thema’s die hieraan raken, zoals de structuur en visie van een organisatie, de cultuur, de externe samenwerkingen maar ook hoe het kwaliteitssysteem is ingericht.

Ik ben trots op mijn vermogen om complexe casussen/situaties te kunnen overzien en analyseren. Daarnaast ook op mijn vermogen om een cultuur van gezamenlijk leren en verbeteren te creëren. Ik geloof hierbij dat het nemen van vele kleine stapjes ook leidt tot de gewenste grote veranderingen. Ik haal veel voldoening uit mijn werk als medewerkers zelf kleine stapjes nemen om hun eigen processen te verbeteren.

Rollen die daarom bij mij passen zijn rollen waarbij ik mag bijdragen aan een cultuur van leren en verbeteren, mag samenwerken met alle lagen in de organisatie of waarbij ik teams kan begeleiden naar meer eigenaarschap en werkplezier!

Word jij ons nieuwe teamlid?

We zijn nog op zoek naar collega’s die ons team komen versterken.

Een overzicht van onze vacatures:
Adviseur 22Graden

Ben jij iemand:

 • Met een ondernemend karakter, die kansen creëert en deze aanpakt?
 • Die kan relativeren en kritisch blijft?
 • Die goed kan schakelen tussen strategie en operatie?
 • Die het leuk vindt om jouw netwerk verder uit te breiden?
 • Die vol meebouwt aan 22graden?
 • Met een achtergond in de Zorg of Hulpverlening?
 • Met een academisch werk- en denkniveau?
 • Met management- of advieservaring bij gemeenten, in de zorg (care en cure), verzekeraar of een soortgelijke organisatie?

Stuur je cv naar info@22graden.nl. We komen graag met je in gesprek.